LEDERSEMINAR FOR UNGE LEDERE

RYLA er et lederseminar for unge ledere. Det er et seminar for deg som ikke nødvendigvis har erfaring med ledelse, men som ønsker å videreutvikle deg selv og dine egenskaper som leder. RYLA går over tre dager, hvor du gjennom samtaler, praktiske oppgaver, debatter og refleksjon får nyttige verktøy og gode samarbeidspartnere som du kan dra nytte av videre.

Kurset ledes av Jøri Gytre Horverak, daglig leder og phd i psykologi fra Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Flere mentorer er med underveis blant annet i paneldebatter og gruppesamtaler – for å gi deg et godt grunnlag for å utvikle dine lederegenskaper. Kurset passer spesielt godt for deg dersom:

  • Du ønsker å lære mer om ledelse.

  • Du ønsker gode verktøy for å forstå deg selv og andre.

  • Du vil dra nytte på andres erfaringer for å utvikle deg.

  • Du vil bygge et konstruktivt nettverk av mennesker med ulik bakgrunn.

For deg som deltaker koster seminaret ingenting. Deltakeravgiften dekkes enten av en Rotary-klubb, en frivillig organisasjon du er tilknyttet eller din arbeidsgiver. Deltakeravgiften inkluderer faste måltider gjennom hele oppholdet, og overnatting på enkelt- eller dobbeltrom med eget bad. Du må ha en sponsor for å kunne delta på kurset.

Deltakeravgiften er 7900 kr dersom du er sponset av en Rotary-klubb eller en frivillig organisasjon, og 9000 kr dersom du er sponset av en bedrift eller offentlig institusjon.

OM KURSHOLDER

Jøri Gytre Horverak er daglig leder og phd i psykologi fra Sense PKT AS. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, hvor hun senere tok doktorgrad i organisasjonspsykologi. Hun er også utdannet befal gjennom Forsvarets Befalsskole. Horverak har bred erfaring fra klinisk psykologi, lederutvikling og seleksjon i Forsvaret og organisasjonspsykologi. Hennes spesialområder er leder-, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling, utvelgelse av nøkkelpersonell, konfliktløsning og rådgivning og klinisk psykologi.

Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS (www.sense-pkt.no) ble stiftet i 2015, og er et selskap bestående av psykologer, familieterapeuter, organisasjonsrådgivere og konsulenter. Sense leverer både klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester.

OM KURSSTEDET

Fjordslottet Hotell (www.fjordslottet.no) har over 160 års historie, og ble bygget i 1851. På den tiden sto industrien i Hordaland veldig sterkt i området rundt Dale, men det lå vanskelig til. En bergensk kjøpmann ved navn Carl Joachim Hambro så det som en stor mulighet å få lagt industrien nærmere Bergen og dermed få et stort fortrinn i forhold til industrien som lå lengre unna, og så Fotlandsvåg som et flott sted å starte opp.

I elven ved Fjordslottet bygget Hambro opp et bomullspinneri direkte i elven, men et sted måtte herren bo, og dermed oppsto Fjordslottet. Altså en herskapsbolig.

Dessverre sto aldri lykken bi for C.J. Hambro, men hans arvtager lyktes med bomullspinneriet og drev det med stor suksess og gav mye lykke til Fotlandsvåg.

Etter hvert ble Fjordslottet på vanlig privat eie og har vært et lykkelig hjem for flere familier opp gjennom tiden. Men i 1997 ble Fjordslottet restaurert og satt i stand, og dermed ble det hotell med 40 flotte rom, store uteområder, nydelig hageanlegg og flotte selskaps- og konferanselokaliteter.

Fjordslottet Hotell drives i dag av vertskapet Ann & Christian Bolstad. Med deres allsidige bakgrunn har Fjordslottet fått mange ben å stå på.

Som ditt vertskap vil de sørge for en vennlig og god atmosfære, og vil sammen med deg sørge for at ditt arrangement eller opphold skal bli vellykket.

BLI MED PÅ RYLA

Det første steget er å sende en søknad. Resten er opp til deg selv.

BLI MED