RYLA er et seminar rettet mot unge voksne med lederambisjoner eller førstegangsledere. Foredragsholderne gikk igjennom et pensum med lettfattelige foredrag, praktiske øvelser og eksempler. Lederpanelet var utvilsomt mest givende for min del, der vi presenterte problemstillinger til mennesker med lang fartstid i leder roller i næringslivet. Det å utforme sin egen lederplattform over 3 dager hjalp med med å sette fingeren på retningen jeg må jobbe videre på. Jeg satt igjen med en bedre forståelse av hvem jeg er, og anbefaler gjerne RYLA videre.

Carl G. Mathisen, CTO, Sixty AS