RYLA er et unikt og intensivt kurs om lederskap. Gjennom tre dager blir du presentert for noen grunnleggende elementer innenfor ledelse. Du lærer en del om verktøy som du kan bruke i fremtiden og ikke minst få bedre innsikt i hvordan du som leder påvirker andre. En solid plattform å ha i bunnen for videre utvikling av ditt lederskap.

Stian Sandvik, løytnant og kadett